ELEKTROSTRESS

Steeds vaker hoor of lees je dat een huis of werkomgeving je ziek kan maken. Bekende boosdoeners zijn onvoldoende ventilatie en bodemverontreiniging. Aan belastende elektromagnetische straling denk je misschien niet meteen. Toch heeft die een grote invloed op ons welzijn en onze gezondheid!

Gezondheidsklachten door straling

Vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, depressie, allergieën, ontwikkelingsstoornissen, onrustig gedrag, bedplassen. Belastende elektromagnetische stralingsvelden kunnen allerlei gezondheidsklachten geven of zelfs ziek maken. Ook al zie, hoor, ruik en voel je straling niet, deze is overal om ons heen, 24 uur per dag. Muren, ramen, beton enzovoort houden de straling niet tegen.

Elektromagnetische straling, een natuurlijk verschijnsel

Onze planeet heeft haar eigen magnetisch veld, dat bestaat uit veldlijnen die in een bepaalde richting lopen. Het magnetisch veld van de aarde heeft invloed op het functioneren van alles wat op aarde leeft. Want ook ons lichaam en ieder voorwerp is een magnetisch veld. We zijn dus omringd met magnetische velden. Magnetische velden zenden straling uit en dat is een heel normaal natuurkundig verschijnsel. Ze geven pas gezondheidsklachten als de veldlijnen worden verstoord door stoorzones in de aardbol zelf (zoals scheuren, breuken, ertslagen of ondergrondse waterstromen) of door apparatuur.

Elektrosmog en elektrostress

Onze aardbol is vol apparaten: hoogspanningsleidingen, communicatieapparatuur zoals telefonie en radar, huishoudelijke elektrische apparaten, personal computers en mobiele devices. Al deze elektrische installaties en apparatuur produceren belastende elektromagnetische velden, ofwel straling die gezondheidsklachten kan geven bij mens, dier en plant.

Deze vorm van vervuiling wordt ook wel elektrosmog genoemd, en de gevolgen ervan elektrostress. Electrovervuiling neemt de laatste jaren sterk toe.

Elektrostress en geopathische belasting

Gezondheidsklachten als gevolg van belastende elektromagnetische velden kunnen veroorzaakt worden door apparatuur. Maar er is nog een oorzaak, en die is te vinden in de aardbol zelf. Door ondergrondse waterstromen, scheuren, breuken of ertslagen kunnen elektromagnetische velden ontstaan die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant. Geopathische belasting noemen we dat.

Straling opsporen en meten

Net als geluid kun je ook straling niet zien, horen, ruiken of voelen. Maar wel meten. Hiervoor gebruik ik de Lecher-antenne. Dat is een apparaatje waarmee je kunt nagaan waar zich belastende elektromagnetische velden bevinden. Om welke elektromagnetische frequenties het gaat, meet ik door middel van resonantie. Ook de intensiteit, polariteit en richting van de energiestroom zijn meetbaar. Naast de Lecher-antenne gebruik ik ook andere technische apparatuur voor het meten van elektrische en magnetische velden en hoogfrequente straling.

Bescherming tegen elektrostress

Een maatschappij zonder al deze collectieve en individuele apparatuur is ondenkbaar geworden, en aan breuken en andere problemen in de aardkorst kunnen we niets doen. Maar dat wil niet zeggen dat je jezelf niet tegen de negatieve invloed ervan kunt beschermen! Jos Wippert heeft ruim 25 jaar ervaring in het opsporen van belastende magnetische velden en het ontstoren van woningen, werkruimtes en stallen.

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord dat deze website cookies plaatst op uw apparaat. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en uw bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens u akkoord gaat.